CENA  PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE  V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE Z VYBRANÉHO MODELOVÉHO RADU FIRMY RODINNÉ DOMYROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE - 3 VYHOTOVENIA :

-    Situácia s osadením stavby na pozemku
-    Situácia prípojok na inžinierske siete
-    Stavebná a architektonická časť
-    Statický posudok
-    Elektroinštalácia
-    Vykurovanie
-    Plynoinštalácia
-    Zdravotechnika
-    Energetický posudok stavby
-    Požiarny projekt
-    Sprievodná správa
-    Súhrnná technická správa
-    Rozpočet  položkový a výkaz výmer  ( nie je v cene PD )                                     232,35 EURO       ( 7.000,- Sk + DPH )

ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE REALIZAČNEJ

Naviac dodávky oproti PD pre stavebné povolenie
-    Realizačné detaily v každej profesii
-    Realizačný projekt statiky s vykreslením jednotlivých statických prvkov s výkresmi a výkazmi výstuže
-    Návrh oplotenia pozemku

CENA INDIVIDUALNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Menšie rodinné domy - modely  M                                                                                2157,- EUR + DPH   ( 65.000,- Sk )
Stredné rodinné domy - modely  S                                                                                2821,- EUR + DPH   ( 85.000,- Sk )
Veľké rodinné domy  - modely V                                                                                   3485,-  EUR + DPH   ( 105.000,-Sk)

CENA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE TYPOVYCH RODINNYCH DOMOV SO STANDARDNYM VYBAVENIM A V STANDARDNYCH PODMIENKACH VRATANE OSADENIA NA POZEMKU A PRIPOJOK NA INZINIERSKE SIETE.

Menšie rodinné domy - modely  M                                                                                1200,- EUR + DPH   ( 36.150,- Sk )
Stredné rodinné domy - modely  S                                                                                1700,- EUR + DPH   ( 51.210,- Sk )
Veľké rodinné domy  - modely V                                                                                   2500,-  EUR + DPH   ( 75.320,-Sk)

Stavebné úpravy podľa priania zákazníka  + 20% k základnej cene
Realizačná dokumentácia + 30% k základnej cene


NÁVRH A RIEŠENIE NEŠTANDARTNÝCH TECHNOLÓGIÍ  A NÁVRH INDIVIDUÁLNYCH PROJEKTOV

podľa požiadaviek  zákazníka sa stanovuje individuálne ( tepelné čerpadlo, solárny system, rekuperácia, domová čistiareň odpadových vôd, žumpa - septik, studne,  bazény, záhradná architektúra, kladačské plány obkladov a dlažieb,návrh interieru,elektronická ochrana objektu, výrobná dokumentácia, atp.)

ODBORNÁ  TECHNICKÁ POMOC A PORADENSTVO

Podľa rozsahu a požiadaviek zákazníka sa stanovuje  hodinovou sadzbou  16,59 EURO (500 Sk) za každú začatú hodinu , pri požiadavke vycestovania na miesto sa k hodinovej sadzbe pričleňujú náklady na dopravu.

CENA STAVEBNÝCH PRÁC A DODÁVOK  RODINNÉHO DOMU

Stavebné práce a dodávky sa oceňujú vždy individuálne na základe  výkazu výmer , miesta stavby, použitých stavebných materiálov a štandardu vybavenia objektu.
Je možné sa so zákazníkom dohodnúť na dodávke :
-    Hrubej  stavby
-    Dokončenie  stavby  na kľúč
-    Zhotovenie  prípojok na inžinierske siete
-    Zhotovenie  spevnených plôch a chodníkov
-    Zhotovenie  oplotenia
-    Zhotovenie  terénnych a sadových úprav

Poznámka  : V nadštandarde sa ceny stanovujú individuálne.
Cenník rok 2010

Rodinné domy, s.r.o.