Mapa a kontakt
Tel/fax: +42148 4143425, mobil: 0905/856374, 0905/446226
e-mail: roddomy@netax.sk,  web: www.roddomy.sk
IČO : 0036035815, IČ DPH SK2020093009, DIČ: 2020093009
Tatrabanka a. s. Banská Bystrica  č. ú. 2620480307/1100
ŽO reg. č. 1297/99 OU Banská Bystrica
Rodinné domy, s.r.o.              
Tatranská 74
974 11  Banská Bystrica

GPS:
48°44'19.1"N
19°10'21.49"E


Prevádzka na ulici Jegorovovej 37 v areáli bývalej Fatry
Rodinné domy, s.r.o.