Technický popis konštrukcie
ÚVOD

Rodinný dom od firmy Rodinné domy s.r.o. je samostatne stojaca murovaná alebo montovaná konštrukcia . Ponuka projektov od firmy Rodinné domy je široká,  v sortimente od prízemných bungalovov cez rodinné domy s obytným podkrovím resp. 2 podlažím , všetky s možnosťou podpivničenia a vo všetkých veľkostných kategóriách. Sklon strechy od 22° do 45° resp. pri individuálnej zákazke podľa schváleného projektu. Výstavba je možná podľa výberu z katalógu firmy v ktorom si určite každý zákazník nájde ten svoj rodinný dom, alebo firma Rodinné domy s.r.o. vypracuje individuálnu projektovú dokumentáciu podľa priania zákazníka v súlade s požiadavkami príslušného stavebného úradu, avšak aj projekty z katalógu sú v zásade upravované podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka a tiež aj podľa konkrétnych podmienok na stavebnom pozemku t.j. napr. okolitá zástavba, orientácia stavebného pozemku s ohľadom na svetové strany, prístupovú komunikáciu, pripojenie na inžinierske siete a tiež aj s ohľadom na sklon pozemku - výškové usporiadanie.

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE

Základové konštrukcie rodinného domu tvoria spravidla betónové pásové základy šírky 500 - 600mm založené do nezámrznej hĺbky. Nadzemné časti základov sú vyhotovené z debniacich tvárnic resp. ako železobetónové monolity. Betónová základová doska je uložená na pásových základoch , vystužená oceľovými KARI sieťami, podklad pod základovou doskou tvorí vrstva zhutnenej štrkodrvy. Pod základovou doskou je vedená ležatá kanalizácia a vodovod.

STENY , DELIACE PRIEČKY A STROPY

Pri murovaných konštrukciách firma Rodinné domy využíva komplexné konštrukcie zo stavebného systému YTONG alebo POROTHERM. Súčasťou tohto systému sú nosné murivá, deliace priečky, schodiská ,nadotvorové preklady, stropné konštrukcie , špecialne tvarovky, murovacie hmoty a omietky. Výbornú a bezchybnú realizáciu stavby môže garantovať len firma vlastniaca realizačný certifikát od výrobcu, firma v praxi ovládajúca technologické postupy výrobcov. Firma Rodinné domy spol.s.r.o vlastní takéto realizačné certifikáty a svojich zamestnancov pravidelne preškoľuje a vzdeláva.

KONŠTRUKCIA  STRECHY - KROVU

Konštrukcia strechy je spravidla sedlová alebo pultová s príslušným sklonom. Základné prvky krovu tvoria krokvy, klieštiny, väznice a pomúrnice, spoje jednotlivých prvkov  pomocou klincovania, svorníkov a kotevných želiez. Konštrukcia krovu je impregnovaná proti drevoškodcom. Tvar strechy a konštrukcia krovu je závislá na  architektonickom návrhu objektu a rieši sa individuálne, avšak v zásade navrhujeme konštrukciu strechy a strešné vikiere resp. strešné okná tak , aby strecha bola prevádzkove bezpečná a bezporuchová.
V prípade využitia podkrovia na bývanie je konštrukcia strechy tepelne izolovaná, tak aby boli splnené požiadavky na tepelný odpor strechy, spravidla sa táto izolácia realizuje  minerálnou vlnou v hrúbke 240 + 60 mm. Podstatné je kvalitné vyhotovenie parotesnej zábrany Al-Pe kašírovanou fóliou. Podhľad podstrešia tvoria sádrokartónové dosky alebo drevený obklad.
Presahy strechy ( vonkajšie podhľady ) sú riešené ako lazúrované drevené obklady alebo obklady polystyrénom na debnení  - s povrchovou úpravou omietkou.
Ako strešná krytina je spravidla použitá betónová škridľa KM BETA uložená na dvojitom latovaní s podstrešnou fóliou TYVEK, odtieň škridle podľa výberu zákazníka. Štandardne sa na strechu dodáva strešný výlez, v prípade požiadavky na presvetlenie podstrešného priestoru  strešnými oknami používajú sa strešné okná ROTO alebo VELUX.
Všetky klampiarske výrobky a oplechovania sú štandardne z lakoplastového plechu vo farbe krytiny. Vonkajšie parapetné plechy sú eloxované v odtieni bronz.

MONTOVANÁ KONŠTRUKCIA RODINNÉHO DOMU

Montovaná konštrukcia rodinného domu je tvorená z dreveného skeletu s použitím lepených prvkov. Drevená konštrukcia je ošetrená prípravkymi proti drevoškodcom , pliesni a hnilobe. Pohľadové časti sú lazurované lazurovacím lakom. Steny fasády  a konštrukcia strechy sú nadštandartne  tepelne izolované ekologickými izolačnými hmotami na báze prírodných materiálov ( minerálne vlny, drevovláknité izolácie ). Vnútorné nosné steny , deliace priečky a strop prízemia sú izolované proti šíreniu hluku. Vnútorné opláštenie stien a stropov je zo sádrokartónových dosiek. Ostatné vybavenie objektu je zhodné so stavbou rodinného domu stavaného tradičným spôsobom.
Výhodou montovanej konštrukcie rodinného domu je najmä :
-     Rýchlosť výstavby  ( na pripravenú základovú dosku do 3 mesiacov )
-     Energetická úspornosť  ( úspora cca 40% oproti murovaným konštrukciám )
Firma Rodinné domy dodáva montované konštrukcie rodinných domov na základe vlastného konštrukčného systému, overeného dodávkami na náročný trh Spolkovej republiky Nemecko.

OKNÁ , VSTUPNÉ DVERE A INTERIÉROVÉ DVERE

V základnom vyhotovení sa dodávajú okná plastové biele s izolačným dvojsklom a celoobvodovým kovaním. Parapetné dosky sú drevotrieskové laminované biele. Za príplatok je možné dodať eurookná zo smrekového dreva alebo z dreva meranti.
Interierové dvere sú štandardne hladké plné alebo presklené laminované osadené do oceľovej zárubne. V prípade požiadavky zákazníka je možné použiť aj obložkové zárubne a profilované dvere z masívneho dreva podľa výberu z katalógu.

SCHODISKO

Vnútorné schodisko je štandardne navrhované zo systému YTONG  , stupne a podstupne sú obložené keramickými dlaždicami. V prípade požiadavky zákazníka je možné dodať aj celodrevené bukové schodisko vo vyhotovení podľa výberu z katalógu. Pri montovanom rodinnom dome sa dodáva celodrevené schodisko.

KONŠTRUKCIA PODLAHY

Na prízemí je na železobetónovú základovú konštrukciu zhotovená konštrukcia podlahy v skladbe :
-    Podlahový polystyrén hr. 60mm
-    Pieskocementový poter hr. 60mm vystužený KARI sieťou
-    Nivelizačná stierka Basf
-    Podlahová krytina  ( dlažba alebo laminátové parkety )
Konštrukcia podlahy je oddilatovaná od stien PUR pásmi. Konštrukcia podlahy na II.N.P. je identická avšak na miesto polystyrénu je použitá doska z minerálnej vlny hr. 30 mm.

VYKUROVANIE

Ako primárne vykurovanie objektu je navrhnuté ústredné vykurovanie, zdroj tepla plynový alebo elektrický kotol, radiatory oceľové panelové KORAD opatrené termostatickým ventilom a uzatváracím ventilom na spiatočnom potrubí. Potrubie štandardne plastové, tepelne izolované. Podľa individuálnych požiadaviek zákazníka je možné použiť aj iný spôsob vykurovania objektu ( podlahové vykurovanie, tepelné čerpadlo atp.)
Teplá úžitková voda sa pripravuje v  bojleri objemu 200 litrov. Podľa požiadaviek zákazníka je možné na prípravu teplej úžitkovej vody použiť aj solárny systém. Ako alternatívny zdroj tepla je možné použiť aj teplovzdušný krb .
Komínové telesá pre plynový kotol resp. krb z ponuky firmy PRESPOR alebo SCHIEDEL.

ZDRAVOTECHNIKA

V základnom vyhotovení sanity je kompletné vybavenie WC a kúpelní bežnými zariaďovacími predmetmi zdravotechniky typ Ideal Standard ECCO v bielom vyhotovení s pochromovanými jednopákovými batériami. Vybavenie kúpelní je možné riešiť individuálne podľa požiadaviek zákazníka.
Vnútorný vodovod je vyhotovený z plastových rúr spojovaných polyfúznym zváraním resp. závitové spoje pre armatúry. Potrubie je tepelne izolované Mirelonom.
Vnútorná kanalizácia je zhotovená z PVC rúr hrdlových tesnených na gumový krúžok. Kanalizačný systém je odvetraný nad strechu vetracím potrubím ukončeným špeciálnou strešnou tvarovkou.
Vodovodná a kanalizačná prípojka nie je základnou súčasťou projektu resp. dodávky rodinného domu a vždy sa rieši individuálne. Detto aj domová čistiareň odpadových vôd alebo žumpa.

ELEKTROINŠTALÁCIA

V základnom vyhotovení je v každej miestnosti uvažované s jedným vypínačom , dvomi zásuvkami a jedným stropným vývodom pre svetlo, v obývacej izba s dvoma svetelnými vývodmi. V kuchyni sú prívody elektroinštalácie riešené vždy individuálne podľa návrhu kuchyne, v kotolni detto. Elektroinštaláciu objektu je možné riešiť tiež individuálne podľa požiadaviek zákazníka. Rozvody elektroinštalácie sú navrhnuté z medených káblov. Súčasťou vnútornej elektroinštalácie je aj vnútorný elektrorozvádzač. Prípojka elektrickej energie sa rieši individuálne, nie je štandardnou súčasťou projektu resp. dodávky rodinného domu.

KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY

Keramické obklady vo WC a kúpelniach  sú v štandardnom vyhotovení dvojfarebné do výšky 2250mm od podlahy, v kuchyni medzi linkou na výšku 700mm. Podklad pod obkladačky je impregnovaný tekutými fóliami.
Keramické dlažby v kúpelniach a WC sú dizajnovo identické ako obkladačky, v chodbách resp. kuchyni protišmykové podľa výberu z ponuky zhotoviteľa.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN

Interier - Vo všetkých  miestnostiach štandardne vápenocementové omietky v skladbe prednástrek, hrubá omietka ,štuková omietka, penetrácia, akrylátové interierové maľby stien a stropov biele. Podľa požiadaviek zákazníka je možné na steny do lepidla aplikovať výstužnú sklolaminátovú sieťku. Pri montovaných konštrukciách sú omietky nahradené sádrokartónovými povrchmi.
Fasáda - Na vonkajších fasádnych stenách je štandardne navrhnutý polystyrénový zatepľovací systém hrúbky 80mm, ostenia otvorov 30mm ,  povrchová úprava akrylátovou omietkou vo farbe bielej resp. v svetlých jednofarebných odtieňoch . Sokel, dekoračné fasádne plochy a najmä exponované a extrémne namáhané plochy stien sú obložené prírodnými keramickými  obkladmi Klinker.

OPLOTENIE

Súčasťou projektovej dokumentácie rodinného domu je aj individuálny návrh oplotenia pozemku  s tým, že konkrétny druh oplotenia s ohľadom na konkrétne podmienky si vyberie zákazník z ponuky zhotoviteľa. Projekt oplotenia je v rozsahu pre stavebné povolenie.

ZÁVER

Konštrukčný a materiálový návrh stavby rodinného domu je možné vždy riešiť individuálne pre každú konštrukciu podľa požiadaviek zákazníka už v štádiu spracovania projektovej dokumentácia na základe firemného dotazníka fy Rodinné domy spol.s.r.o. Všetky projekty rodinných domov od firmy Rodinné domy spol.s.r.o Banská Bystrica sú navrhované s ohľadom najmä na požiadavky :
-     Ekonomickej výstavby   ( rýchlosť výstavby  )
-     Ekologickej výstavby ( použitie ekologických stavebných hmôt )
-    Energetickej úspornosti objektu ( pri návrhu sú brané do úvahy všetky konkrétne podmienky v mieste výstavby taka by výsledná energetická bilancia rodinného domu bola maximálne efektívna )
-    Efektivnej prevádzky a užívania rodinného domu ( použitie kvalitných stavebných hmôt,materiálov a výrobkov ) s nutnosťou len sezónnej údržby, revízie a kontroly.
Rodinné domy, s.r.o.