1.    Individuálna projektová dokumentácia
       -    Pre územné rozhodnutie                  4 týždne ( od odsúhlasenia štúdie zákazníkom )
       -    Pre stavebné  povolenie                   4 týždne ( od vydania územného rozhodnutia )

2.    Inžinierska činnosť
       -    Pre územné rozhodnutie                cca 2 - 3 mesiace
       -    Pre stavebné pobvolenie                cca 2 - 3 mesiace
Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia na stavbu je viazané na činnosť a podmienky konkrétneho stavebného úradu a môže sa od vyššie uvedených približných termínov odlišovať.

3.    Dodávky stavieb rodinných domov a výrobkov zabudovaných do stavieb
       -    Termín dodávky stavby je závislý na veľkosti objektu rodinného domu a tiež aj na konkrétnych podmienkach výstavby na stavebnom pozemku. Pri bežných konštrukciách rodinných domov stavaných klasickým spôsobom murovaním z tvárnic ( suterén, prízemie,podkrovie  veľkosti do 150m2 pôdorysnej plochy) odporúčame zrealizovať  podľa tohoto harmonogramu :
       -    v jednom roku pred zimným obdobím zrealizovať hrubú stavbu rodinného domu  ( cez zimné obdobie hrubá stavba sa stabilizuje do terénu )
       -    cez zimné obdobie zrealizovať hrubé inštalácie v objekte rodinného domu ( vodovod, kanalizácie, elektroinštalácia , tepelné izolácie strechy )
       -    v druhom roku dokončenie objektu vrátane prípojok na inžinierske siete , terénnych a sadových úprav a oplotenia

Na základe skúseností firmy Rodinné domy spol.s.r.o  je možné pri realizácii stavby na kľúč uvažovať  s termínom od 12 do 20 mesiacov, v prípade prízemných rodinných domov bez podpivničenia  je možné uvažovať s termínom od 6 do 12 mesiacov.
V prípade montovaných rodinných domov je možné  bežnú stavbu ( prízemie, podkrovie ) zrealizovať na kľúč do 3 mesiacov od začiatku montáže na stavbe na pripravenú základovú dosku.
Konkrétne platobné i termínové podmienky pri vypracovaní projektovej dokumentácie stavby rodinného domu ako aj inžinierskej činnosti a zhotovenia stavby rodinného domu si každý zákazník s firmou Rodinné domy  dohodne v zmluve o diele.

Firma Rodinné domy spol.s.r.o môže pre svojich zákazníkov realizovať  tieto dodávky :
-    projektovú dokumentáciu stavieb rodinných domov
-    stavby na kľúč
-    hrubé stavby rodinných domov
-    dodávky jednotlivých komponentov zabudovávaných do stavby , kde firma Rodinné domy je priamym regionálnym  obchodným  zástupcom výrobcu s možnosťou poskytnúť svojim zákazníkom zľavy z bežných cien a aj iné zákaznícke benefit ( viď priečinok Obchod )


Termíny dodávok

Rodinné domy, s.r.o.